European Straw Bale Gathering 2013

Sierpień 2013, Łódź

W 2013 roku miałam okazję pomagać jako wolontariusz na festiwalu ESBG w Łodzi, czyli EUROPEAN STRAW BALE GATHERING. Jest to festiwal, który odbywa się co dwa lata, Europejski zjazd profesjonalistów z zakresu budowania z użyciem kostek słomy i innych materiałów naturalnych. Za każdym razem odbywa się w innym miejscu w Europie. W 2013 roku gościł w Łodzi. Gospodarzami byli: Fundacja Cohabitat i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego. To wspaniała wymiana idei, technologii i doświadczeń z zakresu naturalnego projektowania i budowania.