-200px

projekt osiedla ekologicznego

permakultura i niezależność energetyczna

Projekt był realizowany dla inwestora prywatnego, do negocjacji z gminą w celu budowy osiedla na terenie prywatnym wg zrównoważonych założeń.
By stworzyć przyjazne i ekologiczne miejsce do mieszkania, życia należy rozpatrzyć działanie takiej jednostki (osiedla) na wielu polach i na tych polach wybierać rozwiązania zrównoważone, zdrowe i polepszające jakość środowiska przyrodniczego, społecznego i kulturalnego.

Należy stworzyć przede wszystkim system, w którym w jak najmniejszym stopniu są emitowane zanieczyszczania i produkowane śmieci i działanie osiedla polepsza stosunki lokalne na tym polu (zarządzanie odpadami wtórnymi, kompostniki, ponowne wykorzystanie, nie zanieczyszczanie środowiska poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii, rozwiązania energooszczędne). Ważnym elementem są również zdrowe środowisko fizyczne (technologia, zdrowe materiały, nie generowanie odpadów), bioróżnorodny (stabilny) system przyrodniczo-kulturalny (zdrowe środowisko społeczne i przyrodnicze i te relacje jako wartość i czynnik projektowy).

Punktem wyjścia do projektu tego miejsca była chęć stworzenia w jak największym stopniu ekologicznej jednostki, wykorzystującej odnawialne źródła energii i tworzącej zdrową, pozbawioną samochodów wewnątrz przestrzeń. By odpowiedzieć na te wymagania, dodając wartość zdrowego środowiska społecznego, jako ważnego elementu zrównoważonych struktur, w projekcie przyjęto model osiedla jako wspólnoty intencjonalnej (Intentional Comunity).

Od członków takiej wspólnoty nie wymaga się wyznawania żadnej ideologii, jedyne co jest realizowane to chęć wspólnego decydowania o otoczeniu, tworzenie przyjacielskich relacji nastawionych na rozwiązywanie problemów i zagadnień powstałych w osiedlu. Jedyne wiążące założenie we wspólnocie to to by każdy z członków wspólnoty prowadził ekologiczny tryb życia (segregacja i kompostowanie odpadów, ograniczone używanie samochodów, zdrowa żywność, itp.), gdyż jest to przyczyna jej powołania. W wspólnocie posiadamy części prywatne: (domy, mieszkania i działki z nimi związane) oraz wspólne (współudział w terenach rekreacyjnych, infrastrukturze, budynku wspólnotowym). Zarządzanie elementami wspólnymi odbywa na spotkaniu mieszkańców.

Opcja 2
Opcja trzecia