-0px

PROJEKT ARTING – konkurs – nagroda 2020

Wyróżnienie dla Biodomku

Projekt Arting jest konkursem wzornictwa przemysłowego

Wyróżnienie dla Biodomku

„Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła, i początkiem tej, która przyjdzie; tak samo teraźniejszość”. Ta myśl Leonardo da Vinci jest o tym, że każde działanie wynika z przeszłości skutkuje w przyszłości. Renesansowy designer jest świadom iluzji czasu. Projektowanie, w sensie nadawanie formy przyszłości, może zyskać pamiętając o swoim dziedzictwie. Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” – jest kolejną edycją konkursu podejmującą temat projektowania zrównoważonego i pierwszą badającą związki między dziedzictwem a współczesnością wzornictwa. Dziedzictwo kulturowe to zgodnie z definicją: „zasób rzeczy materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej”. Dziedzictwo to projekty przodków, ich twórcze osiągnięcia, warte zapamiętania i zainspirowania. Jest tam myślenie o trwałości, oszczędności, wykorzystaniu naturalnych materiałów, o życiu w harmonii z otoczeniem. O wszystkich tych rzeczach, które szczególnie dziś trzeba ponownie przemyśleć.

Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” składał się z trzech etapów. Pierwszy to analizy eksperckie, które pomagały uczestnikom w wyborze tematów projektowych. Drugi etap to ogłoszenie konkursu projektowania zrównoważonego w trzech kategoriach: dziedzictwo, środowisko, technologia. Trzeci etap to dwie wystawy, z których jedna prezentuje wyniki konkursu a druga, efekty badań eksperckich pod tytułem „dziedzictwo wzornictwo”. Ich otwarciu towarzyszyć miała konferencja, zastąpiona później z powodów epidemii na materiał filmowy. Niezależnie od trudności, cieszy rosnąca zrozumienie problemów projektowania zrównoważonego zarówno wśród projektantów jak i odbiorców. Budzi to nadzieję na trwałość lepszej wizji przyszłości. Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” to konkurs i jednocześnie projekt badawczo-edukacyjny mający na celu budowanie świadomości tradycji wzornictwa regionu dla wzbogacenia współczesnego myślenia projektowego. Projekt zorganizowano przy współpracy Miasta Bielsko-Biała i Euroregionu Beskidy w ramach programu interreg – „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza”. „Dziedzictwo wzornictwo” to tytuł wystawy i konferencji podsumowującej wyniki badań ekspertów. Umożliwia porównania projektów historycznych ze współczesnymi ponieważ towarzyszy wystawie prac nadesłanych na konkurs. Badania eksperckie

Pierwszy etap to badania eksperckie, które posłużyły do wybrania z historii regionu, przykładów wzornictwa znaczących dla kultury i wartych upowszechnienia. Wybrano osiem zagadnień: mitologia, wyrób góralski, bielska wełna, meble Thonet-Mundus, druciarstwo żylińskie, ceramika, auta, szybowce SZD. Ograniczono się do tych kilku z konieczności, choć podczas badań pojawiło się wiele ciekawych wątków, wartych przypomnienia. Informacje wstępne w formie broszury, posłużyły jako inspiracja dla uczestników konkursu. Niektóre z zagadnień zostały szerzej omówione przez ekspertów w artykułach zamieszczonych w magazynie i nagraniach filmowych na stronie konkursu.

Wystawa i konferencja Wystawa i konferencja „dziedzictwo wzornictwo”, planowana na Zamku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej musiała zostać zamieniona na formę online.