-0px

Osobowość 25-lecia AM – NAGRODA – 2020

Osobowość 25-lecia w kategorii Projektowanie zrównoważone i uniwersalne

Plebiscyt Osobowości 25-lecia organizowany przez miesięcznik Architektura Murator

NAGRODA – Osobowość 25-lecia w kategorii Projektowanie zrównoważone i uniwersalne – Magdalena Górska

Opis plebiscytu:

„Na przestrzeni 25 lat wybieraliśmy już najlepsze architektoniczne realizacje, przełomowe budynki, innowacyjne projekty i pracownie. Z okazji 25-lecia postanowiliśmy wskazać postaci, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wywarły największy wpływ na kształt architektury w Polsce i jej promocję. Jednym z wydarzeń organizowanych z okazji jubileuszu był więc internetowy plebiscyt na Osobowości 25-lecia. Postanowiliśmy zaprezentować w ten sposób 250 twórców najbardziej znaczących budynków, założeń urbanistycznych i przestrzeni publicznych, autorów najważniejszych tekstów krytycznych, projektów i inicjatyw angażujących lokalne społeczności, a także przedstawicieli władz lokalnych i ponadlokalnych, instytucji publicznych i samorządu zawodowego, którzy w minionym 25-leciu w sposób szczególny angażowali się na rzecz poprawy ładu przestrzennego. Z prośbą o pomoc we wskazaniu osobowości 25-lecia zwróciliśmy się do wiodących instytucji, organizacji pozarządowych i magazynów w Polsce. Odpowiedziało 11, w tym miejscu chcieliśmy im szczególnie podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie na rzecz promocji polskiej architektury. Są to: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Fundacja Centrum Architektury, Fundacja Twórców Architektury, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Warszawy, Zamek Cieszyn, Centrum Łowicka, magazyn ARCH, Magazyn Miasta i portal Sztuka Architektury. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki odmówiły udziału w nominacjach, zaznaczając jednak, że wspierają samą ideę zorganizowania plebiscytu.

Spośród kilkuset otrzymanych w ten sposób nazwisk, redakcja poprzez głosowanie wybrała 250. Podzieliliśmy je na 10 kategorii, obejmujących różne około architektoniczne dziedziny. W ten sposób powstała lista 250 Osobowości 25-lecia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim instytucjom, które wskazały osoby z naszej redakcji! Czujemy się zaszczyceni, jednak byłoby nam niezręczni uczestniczyć w organizowanym przez siebie plebiscycie.

Plebiscyt trwał od 4 do 17 listopada 2019 roku. Więcej informacji: https://architektura25.pl/osobowosci-25-lecia/